ติดต่อเรา

ที่อยู่: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร: 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4 

โทรสาร: 0-294-7210

อีเมล์: prcai@oae.go.th

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กรุงเทพมหานคร)


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์


ศูนย์สารสนเทศ

ซ่อน

กรุณากรอก อีเมล์ที่ท่านได้เคยสมัครไว้แล้วก็ปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" หลังจากนั้นระบบจะส่งลิงค์เพื่อให้ท่านได้กำหนดรหัสผ่านใหม่

Error message here!

กลับไปเข้าสู่ระบบ

Close