องค์ความรู้

กระดานเศรษฐี

คู่มือการใช้กระดานเศรษฐี กระเกษตรกรมีโอกาส 

อื่นๆ 0 ครั้ง 0 คน

Crop Cutting ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วิธีการสำรวจผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อื่นๆ 0 ครั้ง 1 คน

การใช้งาน application RCMO

วิธีการใช้งาน application RCMO เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแบบง่ายๆ ด้วยตัวเกษตรกรเอง 

อื่นๆ 0 ครั้ง 0 คน