องค์ความรู้

การใช้งาน application RCMO

อื่นๆ 23 พ.ค. 2561 เข้าชม 4,001 ครั้ง

คะแนนเฉลี่ย 0

วิธีการใช้งาน application RCMO เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแบบง่ายๆ ด้วยตัวเกษตรกรเอง