องค์ความรู้

Crop Cutting ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อื่นๆ 10 ก.ย. 2561 เข้าชม 6,008 ครั้ง

คะแนนเฉลี่ย 0

วิธีการสำรวจผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ความคิดเห็น

บรรจุ สิบสองโหล 10 ธ.ค. 2565 11:29:59